Werkgebieden

 

Alltrace richt zich op het (her)inrichten van logistieke bedrijfs- en ketenprocessen. Wij zijn van mening dat processen niet op zichzelf staan, maar in nauwe verbinding met uw bedrijfsvisie en strategie. De volgende elementen vormen dan ook in veel van onze projecten een samenvallend geheel:

 

- Visie ontwikkelen
- Strategie bepalen
- Tracking en Tracing
- Technologie
- Business Process Modelling and Redesign

 

De werkgebieden staan zoals vermeld niet op zichzelf. In onderstaande figuur wordt de samenhang aangegeven. In projecten in de driehoek van zowel bovenaf als onderaf te benaderen. Onze ervaring is dat een gelijkwaardige top-down en down-up benadering het beste resultaat geeft. Bij die benadering is ook direct duidelijk dat het tracking en tracing systeem een centrale plaats inneemt.

track trace pyramide