Tracking and Tracing

 

Tracking en tracing staat voor het volgen van producten(tracken) en het nagaan van de productgeschiedenis(tracen). Tracking en Tracing is geen doel op zich, maar ondersteunt het behalen van bepaalde doelstellingen die op hun beurt weer zijn gekoppeld aan de bedrijfsstrategie.

 

Vanuit verschillende strategische invalshoeken kunnen track en trace projecten worden opgestart. Het is van belang om in het beginstadium van het project duidelijk voor ogen te hebben welk doel of welke doelen worden nagestreefd. Bij het te beperkt kaderen van het project kan bij de technische invulling worden gekozen voor een technologie die later bij een gewenste uitbreiding onvoldoende ruimte laat.

De volgende doelstellingen worden gebruikt om het tracking systeem in te richten:
(Klik op een van onderstaande onderwerpen voor een verdere uitdieping van de geselecteerde strategie)
- Wetgeving (Compliance)
- Procesverbetering (Process improvement)
- Ketenverbetering (Chain improvement)
- Marketing (Market)
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) (Sustainability)
- Beveiliging (Security) 

 

Waarom Alltrace

 

Wij beschiken over een ruime ervaring in het inrichten van track en trace systemen. Hierbij werken we samen met verschillende partners die de IT component voor hun rekening nemen. Indien u dat wenst kunt u voor een turn-key oplossing bij ons terecht. Tracking en Tracing systemen hebben een grote ipact op uw organisatie en bedrijfskolom. Wij hebben ervaring in het omgaan met weerstand vanuit uw bedrijf of bedrijfskolom. Oplossingen met betrekking tot het delen van data en het verrekenen van kosten en baten hebben wij voorhanden.

 

Track en Trace nieuws