Referenties-Overige

 

Bedrijf Rabobank Nederland
Functie Projectmanager
Integrator CaptureTech
Project Geautomatiseerd afstorten van sealbags
Werkzaamheden Samen met Rabobank en Brinks coördineren van de ombouw naar een gecombineerd systeem van RFID technologie en Seal Track software teneinde geld af te kunnen leveren bij een vestiging zonder de aanwezigheid van een bankmedewerker.
Link: http://www.rfidjournal.com/article/purchase/1914
http://www.usingrfid.com/news/read.asp?lc=j83161dx486zq


 

Bedrijf Koninklijke Bibliotheek
Functie Adviseur
Project Procesanalyse gekoppeld aan mogelijke introductie van RFID binnen de KB
Werkzaamheden

Bedrijfsprocesanalyse: knelpunten signaleren en verbetervoorstel schrijven

Formuleren voorstel voor het herinrichten van de interne bedrijfsprocessen

Opstellen Business Case voor verschillende RFID implementatiescenario’s

Link: n.v.t.

 

 

Bedrijf DeGraaf technisch personeel
Functie Commercieel directeur
Project Strategisch marketing plan 2009-2012
Werkzaamheden

Nieuwe richting voor DeGraaf uitwerken waarbij verschillende labels/BU's worden samengevoegd.

Link: n.v.t.
Quote:

De functie van Daan is gericht op de strategische verandering binnen de organisatie. Door bewust de strategische verandering op te splitsen in deelprojecten zijn veel zaken geïnitieerd dan wel afgerond. Hier liggen dan direct ook Daan zijn sterke punten: initiatiefrijk; analytisch sterk & komt snel tot de kern.  Door gebruik te maken van deze sterktes zorgt hij ervoor dat hij beargumenteerd aan de start verschijnt, waardoor veranderingen sneller een voedingsbodem krijgen. ….” Gerard de Jong, Algemeen directeur DeGraaf Technisch Personeel.