Nieuws

 

Alltrace in Magazine FloraHolland nr 11

Alltrace heeft meegewerkt aan een artikel over RFID dat is gepubliceerd in het landelijke magazine van FloraHolland.(nr 11, nov 2010). Het artikel is te vinden via onderstaande link (blz:25).

RFID artikel in FloraHolland magazine

 

 

RFIDlab Hong Kong stelt RFID UHF apparatuur beschikbaar voor quick scan's

Alltrace heeft de mogelijkheid om in 2 dagen uw bedrijfprocessen door te nemen, RFID UHF technologie te testen en een globale business case op te stellen. RFIDlab Hong Kong( www.rfidlab.nl) heeft voor deze quick scan's de nieuwste apparatuur beschikbaar gesteld. Naast deze apparatuur test Alltrace altijd minimaal 1 ander RFID merk(Impinj, Feig, Motorola) om de optimale projectconfiguratie te borgen.

 

 

Tracking en Tracing studie Ministerie van LNV, Flora Holland, Frugicom

Er lopen bij steeds meer bedrijven zogenaamde 'Tracking en Tracing projecten'. Daarbij wordt geprobeerd de goederenstromen in het bedrijf, maar ook naar en van het bedrijf beter in kaart te brengen. Het zijn vrijwel altijd ingrijpende projecten waarbij uiteenlopende processen in de organisatie geanalyseerd en betrokken worden. Tracking en Tracing vraagt soms een extra inspanning maar levert in ruil daarvoor een schat aan informatie.

Alltrace heeft een onderzoek uigevoerd naar lopende projecten. Daarnaast is een generiek plan van aanpak ontwikkeld voor track en trace projecten. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV, FLoraHolland en Frugicom naar aanleiding van het voornemen van Container Centralen om alle Deense containers te voorzien van RFID. Zie de links hiernonder. de studie is ook te vinden op de site van Agrologistiek en frugicom.

Tracking en Tracing op basis van RFID deel 1

Tracking en Tracing op basis van RFID deel 2 en 3