Aanpak


Onze aanpak onderscheidt zich in het feit dat wij mensen, processen en technologie in een zo vroeg mogelijk stadium van het project samenbrengen. Zo betrekken we bij het opstellen van de projectdoelstellingen de werkvloer en beschrijven we systeemfunctionaliteit altijd in nauw overleg met de gebruikers van het systeem. Draagvlak op de werkvloer is de sleutel tot succes!

 

Naast het creëren van draagvlak zorgen we ervoor dat u gedurende het gehele traject één aanspreekpunt heeft. Door onze unieke ervaring in Tracking en Tracing projecten weten we valkuilen te omzeilen en weet u zeker dat wat wij gezamelijk plannen ook zeker realiseerbaar is.

In overleg met u stellen we het stappenplan op. In de verschillende stappen vervullen we een aangepaste rol.
Klik hier voor een overzicht van te nemen stappen met bij iedere stap de rol van Alltrace.